Ο Γαλλικός ακαδημαϊκός ορθολογισμός του 19ου αιώνα υποστήριζε και προωθούσε την καλλιτεχνική έκφραση ως ένα είδος "avant- garde" τέχνης κυρίως ανάμεσα στην ελίτ της κοινωνίας σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή της η αισθητική της τέχνης. Είναι το φιλοσοφικό ρεύμα που εξετάζει αισθητικά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ενός έργου. Αυτού του είδους η ακαδημαϊκή ορθοδοξία η οποία σχετίζεται με την επίσημη αποδοχή ή απόρριψη των έργων τέχνης ξεκινά να αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην τέχνη.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010 22:47

Μετα-ζωγραφική Αφαίρεση

Τον όρο Post-Painterly Abstraction (Μετα-ζωγραφική Αφαίρεση), τον εισήγαγε ο Greenberg επιγράφοντας μια έκθεση στο County Museum του Los Angeles το 1964, στην οποία, εκτός από τους Morris Louis, Kenneth Noland, Ellsworth Kelly και Jules Olitski, συμμετείχαν και οι Frank Stella, Al Held, Gene Davis και άλλοι.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ