Στο πλαίσιο της διημερίδας, θα παρουσιαστεί το σύστημα iMuse (interactive MultiSensory Environment) που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ανθρώπων με ειδικές ανάγκες διαφόρων ηλικιών και ηλικιωμένων σε μακροπρόθεσμη φροντίδα.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ