Σάββατο, 17 Μαΐου 2014 13:38

Δημήτρης Γαλάνης

Ο Δημήτρης Γαλάνης υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χαράκτες του 20ού αιώνα, ο οποίος έτυχε διεθνούς αναγνώρισης.

Κατηγορία ΠΡΟΣΩΠΑ

Είναι γεγονός πως η χαρακτική είναι μια τέχνη ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη. Ξεκινώντας από τη χάραξη ή το σχεδιασμό της επιφάνειας-μήτρας ανάλογα με την τεχνική (οξυγραφία, μεταλλογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία), το χαρακτικό ακολουθεί ένα γοητευτικό ταξίδι μέχρι την εκτύπωσή του στο κατάλληλο για κάθε περίπτωση χαρτί. Η ελληνική χαρακτική κάνει την εμφάνισή της στις θρησκευτικές εικόνες (μονόφυλλα προσκυνητάρια, 18ος αιώνας), ενώ τα νησιά του Ιονίου είναι η περιοχή της Ελλάδας όπου συναντούμε τα πρώτα δείγματα κοσμικής χαρακτικής.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ