Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 23:22

Contemporary Dance Practice-Ανακοίνωση ακροάσεων (audition) για το νέο ακαδημαϊκό πρόγραμμα χορού του Deree. (Προθεσμία έως 02/07/16)

Η Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich του Deree – The American College of Greece και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και Χορού ανακοινώνουν την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σύγχρονου χορού (Contemporary Dance Practice), από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Το πρόγραμμα σπουδών, που είναι πιστοποιημένο από το Open University, UK, έχει επιμεληθεί η χορογράφος και επικεφαλής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών και Χορού, Ana Sanchez-Colberg, η οποία συνεργάστηκε με κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα με γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις τόσο στην τέχνη όσο και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών χορευτών.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Bachelor of Arts και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σπουδές που ενσωματώνουν την καλλιτεχνική καινοτομία των ευρωπαϊκών Κονσερβατουάρ σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Οι σπουδές συνδυάζουν τη δημιουργική διαδικασία με τη θεωρία και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον χορό, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εκπαίδευσης του χορευτή ώστε να μπορέσει να εκφράσει – μέσα από την τέχνη – τις θέσεις του σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Έτσι, θα δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να εξελίξουν τις ικανότητές τους με μαθήματα που εξετάζουν τη σχέση χορού και άλλων πεδίων όπως η μουσική, η ψηφιακή τεχνολογία, η παιδαγωγική, κ.ά.

Εκτός από τα γενικότερα κριτήρια εισαγωγής στο Deree που θα πρέπει να πληροί κάθε υποψήφιος, θα πραγματοποιηθούν ακροάσεις (audition) για την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει της τεχνικής τους, της δημιουργικότητας στον αυτοσχεδιασμό, καθώς και μίας ατομικής συνέντευξης.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Deree, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Σάββατο 14 Μαΐου, 11:00–14:00
Τετάρτη 22 Ιουνίου, 15:00–18:00
Σάββατο 2 Ιουλίου, 11:00–14:00
Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, επικοινωνήστε: 210 600 9800 εσωτ. 1410.