Τετάρτη, 08 Απριλίου 2009 18:04

Casting ηθοποιών για ταινία μικρού μήκους
Ζητούνται γυναίκες ηθοποιοί 18-22 ετών για ταινία μικρού μήκους με γυρίσματα το Σεπτέμβρη.

ATTITUDE CASTING
Τηλ: 210 6856200  www.attitudecasting.gr