Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011 11:19

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς, από 60 έως 75 ετών

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς, από 60 έως 75 ετών για την περίοδο 2012 – 2013.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν από τις 7 έως τις 23 Νοεμβρίου με το Γραφείο Σκηνής, κ. Μαριάννα Πανά, τηλ. 2105288112, Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 14:00.