Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011 16:22

Ακρόαση χορευτών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος