Τετάρτη, 01 Μαΐου 2013 09:20

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων: Τα Νέα του Μαΐου με μια ματιά...

Γράφτηκε από  Δ.Τ.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) επιδιώκει μέσα από τα προγράμματά του να αναπτυχθούν νέες κοινωνικές προοπτικές που θα προάγουν τις έννοιες της συλλογικότητας, της καινοτομίας, της ουσιαστικής ανθρώπινης επικοινωνίας, του εθελοντισμού, της ψυχοκινητικής υποστήριξης και μέσα στο πλαίσιο αυτό να προσφέρει χαρά, αισιοδοξία και ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση.

Συννημένο θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαΐου, για τις δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Συνημμένα αρχεία: