Σάββατο, 14 Μαΐου 2016 12:18

Διαγωνισμός ποίησης με θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα (Προθεσμία έως 01/10/16)

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δράσεων,
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο «Το Καφενείο των Ιδεών» προκηρύσσει Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό ανέκδοτου, πρωτότυπου και αδημοσίευτου ποιήματος με τίτλο: «Γλυπτών Παλιννόστησις»

Ο Ποιητικός Διαγωνισμός εντάσσεται στην ευρύτερη καμπάνια του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων για την Επιστροφή των Γλυπτών και Μαρμάρων του Παρθενώνα, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής και παγκόσμιας κοινότητας αναφορικά με το επίμαχο αυτό, εθνικής αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας, ζήτημα.

Aρχική ημερομηνία υποβολής των έργων: 6 Μαΐου 2016

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2016

Η υποβολή της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: http://unescopireas.gr/contest/
Υποβολές μέσω email ή ταχυδρομικές δεν θα γίνονται δεκτές.

 
Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και επιπέδου σπουδών. Αποκλείονται όμως, η διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και του Καφενείου των Ιδεών, καθώς και συγγενείς αυτών, πρώτου βαθμού.

-Ο Διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες συμμετεχόντων, με βάση την ηλικία τους, την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των έργων:

Α΄ Κατηγορία: Νέοι έως και 30 ετών
Β΄ Κατηγορία: Ενήλικες 31 και άνω

-Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, ενορθόγραφα και σχετικά με το θέμα.

-Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 30 στίχους.

-Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα (είτε αυτό αφορά σε έντυπο είτε σε ηλεκτρονικό μέσο) και να μην εκκρεμεί η συμμετοχή τους σε άλλους ποιητικούς διαγωνισμούς.

-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα και μόνο ποίημα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.

-Οι νικητές της κάθε κατηγορίας, θα είναι 3 και θα τιμηθούν με έπαινο και μετάλλιο, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβρη του 2016.

-Επίσης, ορισμένος αριθμός έργων που θα διακριθούν, θα λάβουν τιμητικούς επαίνους και στη συνέχεια θα εκδοθούν ηλεκτρονικά σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού UNESCOPIO.

-Η κριτική επιτροπή θα οριστεί αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού και τα ονόματα των μελών της θα παραμείνουν μυστικά μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την αντικειμενική αξιολόγηση των έργων, τα ονόματα των διαγωνιζόμενων δεν θα αποκαλύπτονται στην κριτική επιτροπή από του υπεύθυνους της διοργάνωσης.

-Οι διακριθέντες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους και μπορούν να τα αναδημοσιεύουν χωρίς κανέναν περιορισμό μετά την πάροδο του διαγωνισμού. Παραχωρούν όμως στον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, δικαίωμα χρήσης των έργων τους στο πλαίσιο της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

-Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η κριτική επιτροπή και οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Η συμμετοχή συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

°Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω email.°