Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009 18:31

20ος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος KOSMIMA 2009 (Προθεσμία 18/9/2009)Με θέμα «Χειροτεχνήματα για τα παιδιά» προκηρύχθηκε ο 20ος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, που διοργανώνουν ο κλάδος της Ελληνικής Αργυροχρυσοχοϊας και η HELEXPO A.E., στο πλαίσιο της 24ης Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού KOSMIMA (17-19 Οκτωβρίου 2009 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).
Στόχος του Διαγωνισμού - ο οποίος αρθρώνεται σε δύο κατηγορίες, για Μαθητές σχολών Αργυροχρυσοχοϊας και Σπουδαστές σχολών Σχεδιασμού η πρώτη  και για Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρείες η δεύτερη - είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοσμήματος σε διεθνές επίπεδο.
Την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτίζουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), η Συντεχνία Χρυσοχόων-Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ), ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών-Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ) και η HELEXPO A.E.

Δικαίωμα συμμετοχής στον 20ο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος έχουν στην πρώτη κατηγορία μαθητές σχολών Αργυροχρυσοχοϊας (ομάδες μαθητών μέχρι δύο ατόμων) και σπουδαστές σχολών Σχεδιασμού (ομάδες σχεδιαστών μέχρι δύο ατόμων) και στη δεύτερη επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρείες κ.ο.κ., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Τα σχέδια για το κόσμημα πρέπει:
- Να είναι εμπνευσμένα από το θέμα.
- Να απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 0 ? 12 ετών (θα ληφθεί υπόψη και το θέμα της ασφάλειας)
- Να είναι πρωτότυπα (όχι αντιγραφές) και να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε διαγωνισμό.
- Να έχουν την δυνατότητα παραγωγής από πολύτιμα μέταλλα. Το κόσμημα πρέπει να περιγράφεται πλήρως (τρόπος κατασκευής για όλα τα μέρη, συνδέσεις, κουμπώματα κ.λ.π.)
Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής και ο κανονισμός του Διαγωνισμού παρέχονται στην ιστοσελίδα της HELEXPO (www.helexpo.gr)
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια τους στα γραφεία της HELEXPO, Εγνατία 154, 54636 Θεσσαλονίκη, στην Διεύθυνση Συνεδρίων, Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, τηλ. (+30)2310 291213, (+30) 291151, fax. (+30) 2310 291 674 ή να τα αποστείλουν με σφραγίδα ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή.
Ημέρα κρίσης για την επιλογή ορίζεται η ημέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009.

Η πρόκριση και κρίση των σχεδίων θα γίνει από την κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων:
- Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών
- Εκπρόσωπος της Συντεχνίας Χρυσοχόων Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης
- Εκπρόσωπος του Συλλόγου Κοσμηματοπωλών-Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων
- Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών
- Εκπρόσωπος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
- Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Τα Βραβεία
Τα βραβεία της πρώτης κατηγορίας του 20ου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος (προσφορά της HELEXPO Α.Ε. και των φορέων που αποτελούν την Οργανωτική & Κριτική Επιτροπή) είναι τα εξής:
· 3 χρηματικά βραβεία (1ο, 2ο και 3ο)
· 5 τιμητικές διακρίσεις
Εάν, μετά το άνοιγμα των φακέλων των διαγωνιζομένων, διαπιστωθεί ότι ο ίδιος σχεδιαστής έχει πάρει περισσότερα από ένα βραβεία, τότε του απονέμεται το μεγαλύτερο, του αφαιρούνται τα υπόλοιπα και τη θέση τους καταλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα υπόλοιπα έργα.

Τα βραβεία της Β κατηγορίας είναι:
· Ειδικό τιμητικό έπαθλο
· Ειδικός τιμητικός έπαινος
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον .