Κυριακή, 09 Αυγούστου 2009 15:56

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας "Imagine a new world" (Προθεσμία 31/08/2009)


Γενικοί όροι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι που κατοικούν σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή σε υποψήφια χώρα ή στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους (μόνιμοι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ? συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών ? καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό).
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν 2-4 φωτογραφίες που έχουν σχέση με το θέμα «Φαντάσου ένα νέο κόσμο».
3. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το επίσημο έντυπο συμμετοχής.
4. Κατά την υποβολή των φωτογραφιών, οι συμμετέχοντες πρέπει να βεβαιώσουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες του υλικού και ότι δεν υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν γραπτή συγκατάθεση από κάθε άτομο που απεικονίζεται στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες. Μπορείτε να καταφορτώσετε (download) το έντυπο συγκατάθεσης. Για τους ανηλίκους απαιτείται η εξουσιοδότηση των γονέων τους.
6. Όλοι οι συμμετέχοντες επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες τους για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς λόγους.
7. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 31η Αυγούστου 2009.

Τεχνικοί όροι συμμετοχής
1. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και να έχουν ληφθεί με ψηφιακή ή απλή φωτογραφική μηχανή (εάν χρησιμοποιηθεί φιλμ, οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν ως ψηφιακά σαρωμένα αρχεία). Έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας. Στην έννοια της επεξεργασίας περιλαμβάνεται ο χειρισμός των χρωμάτων ή η σύνθεση, το μοντάζ, το κολάζ ή το ρετουσάρισμα, η αλλαγή της έντασης ή η διόρθωση του τόνου.
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να αναφορτωθούν (upload) ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή μέσω του επίσημου εντύπου συμμετοχής και στις δύο ακόλουθες μορφές:
* Ως προεπισκοπήσεις (255?369 pixel / 9?13 εκ. σε ανάλυση 72 dpi) που θα αναφορτωθούν (upload) μέσω του επίσημου εντύπου συμμετοχής σε μορφή JPEG ή TIF και.
* Ως ψηφιακές φωτογραφίες (τουλάχιστον 21?29,7 εκ. (DIN A4) / 2480?3508 pixel, με μέγιστο 7016?9933 pixel / 59,4?84,1 εκ. σε ανάλυση 300 dpi ? παρακαλούμε μην υπερεκτείνετε (extrapolate)) που θα αναφορτωθούν (upload) μέσω του επίσημου εντύπου συμμετοχής σε μορφή JPEG ή TIF.
3. Οι συμμετοχές πρέπει να φέρουν έναν τίτλο και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα που δεν θα υπερβαίνει τους 150 χαρακτήρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον .