Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 15:05

Διαγωνισμός τέχνης για τον Elvis Presley (Προθεσμία 31/7/2009)Έκθεση και Διαγωνισμός Τέχνης για τον Elvis Presley, στο πλαίσιο της εβδομάδας Elvis, που θα πραγματοποιηθεί από 8-15 Αυγούστου 2009 στην Graceland.

Κατηγορίες τέχνης: Ζωγραφική, σχέδιο, γκραβούρα, γλυπτική, χαρακτική.

Κόστος συμμετοχής: $10

Προθεσμία συμμετοχής: 31η Ιουλίου 2009

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή είναι διαθέσιμες στον .