Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 17:38

Διαγωνισμός ποίησης από την Παγκρήτια Ενωση Λογοτεχνών (Προθεσμία 30/8/2009)Πανελλήνιο διαγωνισμό στην ποίηση προκηρύσσει η Παγκρήτια Ενωση Λογοτεχνών.

Οροι συμμετοχής:

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να στείλει το έργο σε τρία αντίγραφα. (Ενα ποίημα εις τριπλούν, ελεύθερο θέμα). Το ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει μια σελίδα Α4 με την ένδειξη του ψευδωνύμου του στο κάτω μέρος της σελίδας.

Δεν πρέπει να αναγράφεται αποστολέας στο φάκελο αποστολής. Εσωκλείεται ένας μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου, ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο και 20 ευρώ για την αντιμετώπιση των βραβείων. Λήξη προθεσμίας υποβολής διαγωνισμάτων ορίζεται η 30η Αυγούστου 2009 με σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Θα απονεμηθούν τρια βραβεία και τρεις έπαινοι. 1ο βραβείο με το ποσόν των 300 ευρώ, 2ο βραβείο με το ποσόν των 200 ευρώ και 3ο βραβείο με το ποσό των 100 ευρώ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στέλνει το έργο του στη διεύθυνση: Παγκρήτια Ενωση Λογοτεχνών, Μονής Οδηγητρίας 16 Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης, με την ένδειξη στο φάκελο (για το λογοτεχνικό διαγωνισμό).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω του Τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες στους αριθμούς 2810 341843 και 6937 229808.