Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 16:32

Διεθνής διαγωνισμός σχεδίου στην Αυστραλία (Προθεσμία 15/7/2009)

Η συμμετοχή στην Bienalle είναι ανοικτή σε όλους.
Διαστάσεις: Minimum - A5 φύλλο, maximum 51cm x 71cm. Κόστος συμμετοχής:  AU$50 για τρία έργα.
Διεύθυνση αποστολής: The Biennale Curator, Polish Art Foundation Inc.,
7 Raymond Court, Oakleigh Victoria 3166, AUSTRALIA

Αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και την Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα βρείτε στον .