Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 08:11

Eικαστική ενέργεια «I love art Caprice» (Προθεσμία έως 10/12/13)

Είσαι καλλιτέχνης;

Τα Caprice Παπαδοπούλου και η M Art σε καλούν να πάρεις μέρος στην εικαστική ενέργεια «I love art Caprice» και να δημιουργήσεις το δικό σου έργο τέχνης. Τα καλύτερα έργα θα προβληθούν στο χώρο τέχνης Μ art SPACE και θα φιλοτεχνήσουν συλλεκτικές συσκευασίες Caprice.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

i love art capriceΠαράταση διαγωνισμού τέχνης Caprice από την Παπαδοπούλου και την γκαλερί M Art Space.

Οι υποβολές συμμετοχής λήγουν στις 10 Δεκεμβρίου!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «IHEARTCAPRICE»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η εταιρεία E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 26, σε συνεργασία με τις εταιρείες: «DDBA.E. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών» και "MartΑνδρέας & Ευγενία Μανωλιουδάκη ΟΕ.", «TEMPO OMD HELLAS» και την εταιρεία «ARROWΑ.Ε.», διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «IHEARTCAPRICE», με την οποία εικαστικοί καλλιτέχνες, που ασχολούνται με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, το videoart, το design κ.λ.π., εφ' όσον επιλεγούν, θα φιλοτεχνήσουν έργα εμπνευσμένα ή / και συνδεδεμένα με το Caprice, με έπαθλα τη συμμετοχή με έργα τους σε ομαδική έκθεση και τη χρήση των έργων τους σε συλλεκτικές συσκευασίες Caprice, οι δε συμμετέχοντες στην ψηφοφορία για την επιλογή των έργων θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για προϊόντα Caprice.
Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής:
2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 15/10/2013 (και ώρα Ελλάδος 17:00) μέχρι και την 26/02/2014 με τις διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ' όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων χρήσης οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., «DDBA.E. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», "Mart Ανδρέας & Ευγενία Μανωλιουδάκη ΟΕ.", «TEMPO OMD HELLAS» και της εταιρείας «ARROWΑ.Ε.», καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει ως εξής:
Οι χρήστες καλούνται να επισκεφτούν το microsite της ενέργειας www.capricepapadopoulou.gr.
Α' στάδιο διαγωνισμού (15/10/13 – 30/11/13):
- Οικαλλιτέχνες θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με δύο τρόπους:
Ι) αφού επισκεφθούν το micrositewww.capricepapadopoulou.gr, θα πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δήλωσε συμμετοχή». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία: «όνομα», «επώνυμο», «τηλέφωνο», «e-mail» (υποχρεωτικά πεδία) και προαιρετικά το φύλο και την ηλικία τους, να κάνουν κλικ στο link "προσθήκη cv/portfolio" και να «αναρτήσουν» τα αρχεία(έργα τους) που επιθυμούν. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή των αρχείων και να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή, θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να κάνει κλικ στο πεδίο «αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής» και στη συνέχεια να επιλέξει το πεδίο «Αποστολή αίτησης». Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει προαιρετικά το πεδίο «αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία Παπαδοπούλου». Μόλις πραγματοποιηθεί η αποστολή των αρχείων θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στον χρήστη που θα επιβεβαιώνει, ότι η αποστολή των αρχείων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερώνεται ο χρήστης, ότι κάποιο σφάλμα υπήρξε στην αποστολή των αρχείων και θα καλείται είτε να επαναλάβει την ως άνω διαδικασία είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία, για να επιλυθεί το όποιο πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί.
ΙΙ) σε περίπτωση που τυχόν δεν μπορούν να αποστείλουν το Portfolio τους ηλεκτρονικά, θα μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier, έως και την 30/11/2013, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από: α) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, την οποία θα εκτυπώνουν από το sitewww.capricepapadopoulou.gr, β) το βιογραφικό τους, και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στη διεύθυνση: M art Space Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 10673 Κολωνάκι, υπόψιν της κυρίας Ευγενίας Μανωλιουδάκη.

Συμμετοχή, που δεν θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του microsite: www.capricepapadopoulou.gr.
ΙΙΙ) Το portfolio των έργων που θα υποβληθούν,μετην αίτηση συμμετοχής στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού (άρ. 5 παρ. Ι και ΙΙ), θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
- Πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα, τα οποία δεν περιέχουν, δεν ενσωματώνουν ούτε χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή στοιχείο, το οποίο ανήκει σε τρίτο.
-Δεν επιτρέπεται να περιέχουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, στοιχείο ή υλικό το οποίο παραβιάζει τη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου.
-Δεν πρέπει να έχει περιεχόμενο υβριστικό, δυσφημιστικό ή καθ' οιονδήποτε τρόπο προσβλητικό για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έργα που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε συμμετοχή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον όρο 5 (παρ.: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) του παρόντος.

Β' Στάδιο διαγωνισμού (1-20 Δεκεμβρίου 2013): Αξιολόγηση των Αιτήσεων συμμετοχής και επιλογή των 40 φιναλίστ, που θα λάβουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού

Κάθε αίτηση συμμετοχής θα αξιολογηθεί από την εταιρεία «MART», βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
i. Την καλλιτεχνική αξία
ii. Την δημιουργικότητα
iii. Την πρωτοτυπία
iv. Την τήρηση των όρων του διαγωνισμού
Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν, από την εταιρεία «MART», 40 φιναλίστ.
Ειδοποίηση των Φιναλίστ που θα προκύψουν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης:
Οι φιναλίστ που θα επιλεγούν από την εταιρεία MART, θα ειδοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας είτε τηλεφωνικώς ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την επιλογή τους και θα πρέπει εντός τριών (3) ημερών να απαντήσουν σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η συνέντευξη. Εάν ένας φιναλίστ δεν απαντήσει εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση του, τότε ο εν λόγω φιναλίστ θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Κάθε φιναλίστ, που θα απαντήσει στην ειδοποίηση που θα λάβει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, θα κληθεί για μια κατ' ιδίαν συνέντευξη. Όσοι περιληφθούν τελικώς στην ομάδα των 40 φιναλίστ θα υπογράψουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεργασίας,θα παράσχουν δε κάθε πρόσθετη πληροφορία, την οποία ενδέχεται να απαιτήσει η Εταιρεία, γιανα ενημερωθεί συνολικά, σχετικά με τις προδιαγραφές του έργουCAPRICE, που θα δημιουργήσει κάθε καλλιτέχνης.

Γ΄στάδιο του διαγωνισμού: (20/12/2013 – 31/1/2014) –

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα οι καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν τα έργα τους και θα τα παραδώσουν στην GalleryMART, όπου θα λάβει χώρα η δεκαπενθήμερη έκθεση τους στο ευρύ κοινό, στον χώρο τέχνης της GalleryMart. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 14 έως και 28 Φεβρουαρίου 2014.
Στο διάστημα από 15-2-2014 έως 25-2-2014 τα έργα θα αναρτηθούν στο microsite. Στο διάστημα αυτόοι χρήστες του διαδικτύου – και όχι οι συμμετέχοντες με δημιουργία έργου στον διαγωνισμό- που θα επιθυμούν να ψηφίσουν το έργο της αρεσκείας τους θα μπορούν να μεταβούν, στο sitewww.capricepapadopoulou.gr, στην ενότητα "gallery", να κάνουν «register» και να συμπληρώσουν το όνομα, το επώνυμο και το προσωπικό τους e-mail στην ειδική φόρμα εγγραφής που υπάρχει ή «facebookconnect» (με τα στοιχεία του λογαριασμού που διαθέτουν στο facebook) και στη συνέχεια να κάνουν «like», το πολύ μία φορά,
σε ένα ή περισσότερα έργα της αρεσκείας τους, από τα 40 έργα συνολικά που θα βρίσκονται στην ενότητα "gallery". Με την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία οι χρήστες θα συμμετάσχουν και στην κλήρωση για την ανάδειξη 10 νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα κιβώτιο με προϊόν Caprice (115grX 15τμχ.) της Εταιρείας.

Δ' στάδιο του διαγωνισμού – Αξιολόγηση των έργων - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Την 27 Φεβρουαρίου 2014, στον χώρο τέχνης της GalleryMart, θα γίνει η ανάδειξη των 4 νικητών(καλλιτεχνών), ως εξής:
Μια εννεαμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: 1) δύο εκπροσώπους της εταιρείας Mart, 2) μία ζωγράφο 3) μία δημοσιογράφο εικαστικών, 4) έναν φωτογράφο, 5) δύο εκπροσώπους από την προκηρύττουσα Εταιρεία, 6) έναν εκπρόσωπο από την εταιρεία «ARROW», 7) έναν Industrialdesigner, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Παυλίνας Μουχτούρη, θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τα 40 έργα CAPRICE, βάσει των ακόλουθων «Κριτηρίων» :
1. Την καλλιτεχνική αξία
2. Την δημιουργικότητα
3. Την πρωτοτυπία
4. Τη Δημιουργική σύνδεση του έργου με το προϊόνCaprice
5. Τη χρήση του προφίλ του Caprice ως πηγής έμπνευσης.

Ειδικότερα, κάθε μέλος της επιτροπής θα βαθμολογήσει 10 έργα της επιλογής του από τα 40, με βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 10, αντίστοιχα. Στο άθροισμα των βαθμών που θα συγκεντρώνει το κάθε έργο από τα μέλη της επιτροπής, θα προστίθενται βαθμοί, με βάση τον αριθμό των ψήφων του κάθε έργου από τους χρήστες του διαδικτύου, ως εξής: το πρώτο σε ψήφους έργο θα παίρνει 10 βαθμούς,το δεύτερο σε ψήφους έργο θα παίρνει 9 βαθμούς κ.ο.κ. Από το άθροισμα των βαθμών των μελών της επιτροπής και των βαθμών που θα προκύπτουν, μέσω του αριθμού των ψήφων, κατά τα ανωτέρω, θα προκύπτει ο τελικός βαθμός στο κάθε έργο, αντίστοιχα. Οι τέσσερεις (4) καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα θα συγκεντρώνουν τις τέσσερεις (4) μεγαλύτερες βαθμολογίες,θα είναι οι τέσσερις (4) νικητές.
Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας στη βαθμολογία, και αν οι ισοψηφήσαντες είναι περισσότεροι από τις θέσεις των νικητών, θα γίνει κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία, στον χώρο τέχνης της GalleryMart, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, για την ανάδειξη 10 νικητών από τους ψηφίσαντες (μέσω "like") – και όχι συμμετέχοντες με δημιουργία έργου στον διαγωνισμό- ταέργα της ενότητας "gallery", οι οποίοι θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο με προϊόν CAPRICE 115grx15τ. της Εταιρείας.
Τα ονόματα των νικητών, που θα ανακηρυχθούν στις 27/02/2014, θα δημοσιευθούν το αργότερο εντός 2 ημερών στο microsite της ενέργειας www.capricepapadopoulou.gr, καθώς και στη facebook σελίδα της Εταιρείας. Επίσης, οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν συμπληρώσει, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, ή/και κατά την εγγραφή τους στο microsite της ενέργειας, για να ψηφίσουν τα έργα της αρεσκείας τους.
Όσον αφορά τους νικητές που θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο με προϊόν CAPRICE της Εταιρείας, αν κάποιος από αυτούς αρνηθεί το έπαθλο του ή η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν εμφανισθεί έως και την ημερομηνία που η Εταιρεία θα του γνωστοποιήσει, προκειμένου να αποδεχθεί και αναζητήσει το δώρο του και να δηλώσει τη διεύθυνση που θα του αποσταλεί, το δώρο απόλλυται.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ
Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:
Οι 4 (τέσσερεις) νικητές- καλλιτέχνες - θα κερδίσουν ο καθένας ως έπαθλο: α. τη συμμετοχή του με έργα προσωπικής του δουλειάς σε μια ομαδική έκθεση, που θα οργανωθεί εντός του 2014 στον χώρο τέχνης M art Space, και β. την εκτύπωση του έργου που φιλοτέχνησε για το διαγωνισμό 4 νικητών σε συλλεκτικές συσκευασίες Caprice, που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά.
Όσον αφορά τους 10 νικητές, από τους ψηφίσαντες τα έργα μέσω "like", αυτοί θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο με προϊόν CAPRICE 115grx15τ. της Εταιρείας.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους όρους χρήσης του microsite. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και η εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή μετά το πέρας αυτού. Eπίσης, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία, xρήση, προβολή κλπ. μέρους ή αυτούσιου του έργου τουπου φιλοτέχνησε για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, καθώς και τα έργα των διαγωνιζόμενων, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ., εφόσον οι διαγωνιζόμενοι έχουν συναινέσει σε αυτό, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο «σημείο», που τους ζητείται στο microsite.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα έργα αυτούσια ή μέρος αυτών στο τελικό εικαστικό, που θα εκτυπωθεί στις συλλεκτικές συσκευασίες. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εκτυπώσει το όνομα του καλλιτέχνη επάνω σε κάθε συλλεκτική συσκευασία.
Έκαστος εκ των 40 φιναλίστ συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι η Εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να χρησιμοποιήσει το έργο του κατά και μετά την λήξη του διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι συμμετέχοντες, φιναλίστ,δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.
8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω του Microsite, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.
9. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να θέσει εκτός διαγωνισμού οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή απλά ψηφίσαντα που πραγματοποιεί κακόβουλη ενέργεια στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
10.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
13. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Μουχτούρη Παυλίνα (Ζωοδόχου Πηγής 8-10, Αθήνα, τηλ. 210-3840848).