Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009 12:17

Διεθνής διαγωνισμός αφίσας "GREENPEACE Design Awards 2009" (Προθεσμία 15/06/2009)

Θέμα: "Be a Part of the Action"
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 15η Ιουνίου 2009
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στον δικτυακό τόπο: www.greenpeacedesignawards.org.au