Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009 04:40

Διαγωνισμός ποίησης από τον Σύλλογο "Οι φίλοι των Επτανήσων" (Προθεσμία 31/03/2009)Ο σύλλογος «Οι εν Αττική Φίλοι των Επτανήσων», με χορηγό επικοινωνίας την εφημερίδα «ΠΡΟΦΙΛ της πόλης», προκηρύσσει Διαγωνισμό Ποιήσεως με ελεύθερο θέμα, με στόχο να επιβραβεύσει λογοτεχνικές αναζητήσεις και να συμβάλει στην πολιτιστική ανάταση του τόπου:

Όροι συμμετοχής:
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ή δύο ποιήματα οποιασδήποτε τεχνοτροπίας (ως 40 το πολύ στίχους για κάθε ποίημα).

Τα ποιήματα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

Θα υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα ή γραμμένα σε Η/Υ, με ψευδώνυμο. Τα πραγματικά στοιχεία των διαγωνιζομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) θα υπάρχουν σε μικρό σφραγισμένο φάκελο, εντός του φακέλου αποστολής, που στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφεται το ψευδώνυμο κάθε ποιητή.

Οι φάκελοι "των διαγωνιζομένων θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των γραφείων της εφημερίδας «ΠΡΟΦΙΛ της πόλης», Σαλαμίνος 84, τ.κ. 15232, Χαλάνδρι.

Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλου (θέση αποστολέα) θα αναγράφεται το ψευδώνυμο, με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό ποίησης».

Ημερομηνία υποβολής μέχρι και 31/3/09. Θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των ως άνω όρων του διαγωνισμού.  

Η κρίση της επιτροπής είναι αμετάκλητη.

Πληροφορίες: Χάρης Μελιτάς, υπεύθυνος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του συλλόγου "Οι Φίλοι των Επτανήσων". Τηλ. 6944-677542