Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009 15:50

Φωτογραφικός διαγωνισμός για τους μαθητές της Λιβαδειάς (Προθεσμία 30/05/2009)Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, για πρώτη φορά, στα πλαίσια της προβολής και διάδοσης της φωτογραφικής τέχνης, προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό, μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης) της πρώην Επαρχίας Λιβαδειάς.
Πιστεύουμε πως αυτή η εκδήλωση, θα τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος με ανάλογη συμμετοχή, έτσι ώστε να καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα της Πόλης μας.
΄Ολοι οι μετέχοντες νοείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω :

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το θέμα είναι Ελεύθερο.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει, το ανώτερο, μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) τυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 20x30 εκατοστά.
3. Προαιρετικά κάθε φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται με κάποιο τίτλο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι, για να μετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να παραδώσουν τις φωτογραφίες τους, στο γραφείο της Φωτογραφικής μας Λέσχης κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 6:00 μέχρι 9:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου 2009, ή να τις στείλουν ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου 2009, στη διεύθυνση (Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), Τ.Κ. 32 100 Λιβαδειά.
5. Στο πίσω μέρος όλων των φωτογραφιών και πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα, θα αναγράφονται υποχρεωτικά και με κεφαλαία γράμματα, τα παρακάτω στοιχεία των διαγωνιζόμενων :
- Ονοματεπώνυμο
- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική διεύθυνση (αν υπάρχει)
- Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης

Για την προστασία τους, οι φωτογραφίες, θα παραδίδονται τοποθετημένες μέσα σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η σχολική μονάδα του διαγωνιζόμενου.
6. Η κριτική επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι πενταμελής αποτελούμενη από:
α. έναν εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
β. έναν εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
γ. τον δάσκαλο της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
δ. έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
ε. έναν εκπρόσωπο των μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
7. Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη σχολική μονάδα φοίτησης.
1η κατηγορία, μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης)
2η κατηγορία μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων
3η κατηγορία μαθητές και μαθήτριες Λυκείων
8. Με τις φωτογραφίες, που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί έκθεση, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.
Η ημερομηνία και ο χώρος της έκθεσης, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους, από την ιστοσελίδα http://www.fotolesxilivadias.gr της Λέσχης μας, με προσωπικές προσκλήσεις και από τα Μ.Μ.Ε. 9. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων οι φωτογραφίες επιλεγούν, από την προαναφερόμενη κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στις πρώτες, δεύτερες και τρίτες φωτογραφίες κάθε κατηγορίας. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή κατά το χρονικό διάστημα της έκθεσης.
10. Όλες οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μετά το τέλος της έκθεσης, θα επιστραφούν στους δικαιούχους.
11. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.
Βελούδιο Γιάννη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977233189)
Αλογοσκούφη Χρήστο Ταμία Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977460273)