Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 02:37

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την άνοιξη στην Κεφαλονιά (Προθεσμία 15/5/2012)
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο.