Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 10:17

Διαγωνισμός για την ανάδειξη του Έλληνα εκπροσώπου στη Eurovision Young Musicians 2012

Η Ε.Ρ.Τ. προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του εκπροσώπου στον 16ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2012 Eurovision Young Musicians.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ωδείο Αθηνών, τo Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 ενώπιον Κριτικής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι μουσικοί οι οποίοι είναι μέχρι 19 ετών (Ήτοι γεννηθέντες μετά την 01/01/1993), και παίζουν ένα μουσικό όργανο με ρεπερτόριο κλασικής μουσικής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 3 της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι, είτε αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας για τα δύο τελευταία χρόνια.

Λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.