Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 15:21

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών 2012 (Προθεσμία 29/2/2012)
Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς συνεχίζοντας τὴν καλλιτεχνικὴ προσφορά του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας καὶ ἀποβλέποντας στὴν παρουσίαση τοῦ καλλιτεχνικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας μας, διοργανώνει ἀπὸ 19 Μαρτίου - 3 Ἀπριλίου 2012 τὸν 1ο Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Εἰκαστικῶν Τεχνῶν 2012.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο.