Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 15:59

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Europhotometeo 2012" (Προθεσμία 31/1/2012)
Η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Εταιρεία διοργανώνει τον διαγωνισμό φωτογραφίας Europhotometeo 2012

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 31η Ιανουαρίου 2012

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο.