Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 15:41

Διαγωνισμός αφίσας για το διάλογο και την ειρήνη (Προθεσμία 29/2/2012)
Ο φορέας Social Design Poster διοργανώνει ένα νέο διαγωνισμό σχεδιασμού αφίσας με τίτλο "SEEDS OF PEACE: the Healing Power of Dialogue" (Σπόροι της ειρήνης: η θεραπευτική δύναμη του διαλόγου).

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο.