Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011 18:26

Πανελλήνιος διαγωνισμός καλλιτεχνικής φωτογραφίας από την ΕΦΕ Κρήτης (Προθεσμία 31/1/2012)ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Α) Ασπρόμαυρη ψηφιακή φωτογραφία (A) με θέμα: ελεύθερο

Β) Έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (B) με θέμα: ελεύθερο

Γ) Αρχιτεκτονική ψηφιακή φωτογραφία (C) (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2012 (σφραγίδα ταχυ

1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος κάτοικος Ελλάδος.

2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερα (4) έργα ανά κατηγορία.


Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον .