Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011 18:22

4ος Πανελλήνιος διαδικτυακός μαθητικός διαγωνισμός (Προθεσμία 31/3/2012)Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας...

Το διαδίκτυο έχει αναδειχτεί σε χώρο δημιουργίας και πνευματικής έκφρασης με πολλές και πρωτόγνωρες ιδιότητες. Ο ψηφιακός πλουραλισμός που επισημαίνουν οι μελετητές του διαδικτύου, μεταφράζεται και σε έναν δημιουργικό πλουραλισμό, για όλους τους ψηφιακούς πολίτες, τις ομάδες, τους φορείς. Ίσως η δημιουργικότητα αυτή προσλαμβάνεται ατομικά από τις μεμονωμένες οθόνες των χρηστών. Το διαδίκτυο δεν ονομάστηκε τυχαία το «μέσο με τον ένα θεατή».

Από την άλλη ένας διαγωνισμός, ένα έθος γεννημένο στην "αναλογική" εποχή, όταν μεταφέρεται στον κυβερνοχώρο, οδηγεί σε μια κοινότητα με την αμεσότητα του αναλογικού αλλά και την πληθυσμιακή δυναμική του ψηφιακού. Είναι ένας ενδιαφέρων συνδυασμός.

Με άλλα λόγια, ο συναγωνισμός με ψηφιακά έργα, διακρίνεται από την ευκολία συμμετοχής, γιατί τα απαιτούμενα υλικά μέσα για δημιουργία είναι ελάχιστα, καθώς απαιτείται κυρίως η ιδέα και η καινοτομία. Διακρίνεται και από τον ελκυστικό τρόπο με τον οποίο μια ενεργοβόρα παράδοση της προ-διαδικτύου εποχής - ο διαγωνισμός - μετουσιώνεται, με λίγη ενέργεια πλέον, σε ψηφιακή πράξη, φέροντας μαζί της όλη την ένταση, την έμπνευση και τη συμμετοχικότητα που τη διακρίνει.

Ένας διαγωνισμός είναι πάντα μια ευκαιρία για δραστηριοποίηση, για παρακίνηση, για καλλιέργεια της συλλογικής δράσης, για δημιουργία, για συνάντηση, για εσωτερική και συλλογική ανάπτυξη. Γι' αυτό και ο νικητής και ο συμμετέχων, ωφελούνται εξίσου. Γι' αυτό και ιστορικά γνωρίζουμε ότι στους σπουδαίους, "ολυμπιακών διαστάσεων" αγώνες το έπαθλο ήταν συμβολικό. Σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορούν παρά να βγουν όλοι κερδισμένοι.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον σχετικό δικτυακό τόπο: http://diagonismos2012.com/