Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009 01:43

14ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός "Κούρος Ευρωπού" (Προθεσμία 30/4/2009)Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία ?ΤΕΧΝΗ? ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει τον Δέκατο Τέταρτο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο ?Κούρος Ευρωπού? με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει:

1. Να μην έχουν εκδοθεί
2. Να είναι δακτυλογραφημένες σε τρία αντίτυπα
3. Να είναι 20 έως 30 σελίδες η κάθε μία.
4. Οι συλλογές να στέλνονται με ψευδώνυμο. Σε δεύτερο κλειστό φάκελο αλληλογραφίας ο υποψήφιος εξωτερικά θα αναγράφει πάλι το ψευδώνυμό του και μέσα τα πραγματικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο). Ο δεύτερος αυτός φάκελος θα ανοιχθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού μόνο σε περίπτωση βράβευσης της συλλογής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την 30ή Απριλίου 2009 στη διεύθυνση: ?ΤΕΧΝΗ? Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410-24217 και 23410-28340.