Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011 16:24

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού (Προθεσμία 31/12/2011)

 

Η Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού, Κύπρου προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης με τους ακόλουθους όρους:

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνίδες και Έλληνες ανεξαρτήτως ηλικίας, γραμματικών γνώσεων, επαγγελματικών ασχολιών κ.λπ. είτε κατοικούν στην Ελλάδα και Κύπρο είτε διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, εφόσον έχουν την Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα και μπορούν να γράφουν στη νεοελληνική μας γλώσσα.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν:

Α) Ένα (1) αδημοσίευτο ποίημά τους μέχρι 40 στίχους, με ψευδώνυμο (κι όχι περισσότερα του ενός ποιήματα με διαφορετικά ψευδώνυμα), θέματος της επιλογής τους.

Β) Μία (1) αδημοσίευτη ποιητική συλλογή μέχρι 35 ποιήματα, με ψευδώνυμο (κι όχι περισσότερες από μια με διαφορετικά ψευδώνυμα)

Διευκρινίζεται οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μία εκ των δυο κατηγοριών και δεν μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο.

3. Ο αποστολέας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος η της ποιητικής συλλογής. Στο εξωτερικό του φακέλου που θα εμπεριέχει το ποίημα θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος στην θέση του αποστολέα. Στον ίδιο όμως φάκελο θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στο εσωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του ποιητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και αριθμοί τηλεφώνου: σταθερό και κινητό μαζί με τον ψευδώνυμο και τον τίτλο του έργου ) και απέξω επίσης το ψευδώνυμο και ο τίτλος του έργου. Οι μικροί φάκελοι εκείνων που ΔΕΝ θα διακριθούν ΔΕΝ θ´ ανοιχτούν. Έτσι, θα παραμείνει μυστική η συμμετοχή τους.

4. Τα έργα , που θα σταλούν, για συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένο με Com/ter ή δακτυλογραφημένο κι απαραιτήτως σε τρία (3) πανομοιότυπα αντίτυπα (καλής ευανάγνωστης εκτύπωσης) και υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο.

Ο φάκελος θα σταλεί με απλή και όχι συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:

Λογοτεχνική Συντροφιά Λεμεσού

Τ.Θ. 50807, 3610-Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ

5. Η Επιτροπή κρίσης του Διαγωνισμού θα αποτελείτε από ανθρώπους των γραμμάτων. Τα ονόματα των κριτών θα δημοσιοποιηθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

6. Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τρεις (3) έπαινοι (Α, Β και Γ). Για την κάθε κατηγορία Τα βραβεία θα είναι χρηματικά τα ποσά εκάστου βραβείου θα ανακοινωθούν αργότερα.. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ισοψηφιών τα βραβεία, χρηματικά έπαθλα και έπαινοι θα μοιράζονται ισομερώς. Στον καθένα που θα διακριθεί είτε με βραβείο είτε με έπαινο θα του απονεμηθεί επίσης τιμητικό - ονομαστικό δίπλωμα καλλιτεχνικά εκτυπωμένο.

7. Ως τελευταία προθεσμία αποστολής, από τους ενδιαφερομένους, των συμμετοχών τους ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδα του ταχυδρομείου .

8. Τα βραβεία, οι έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή η οποία θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2012. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί εγκαίρως.

Περισσότερες πληροφορίες, δίνονται στους ενδιαφερομένους, στο τηλέφωνο: 99633227

E-mail [email protected] .com