Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009 17:36

Διεθνής Διαγωνισμός Δοκιμίου 2009 (Προθεσμία 1/3/2009)Θέμα: "Εμπλέκοντας τη νεολαία στη μεταρρύθμιση"

Διοργάνωση: CIPE (Center for International Private Enterprise)

Δικαίωμα συμμετοχής: Νέοι ηλικίας 18-30 ετών

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.