Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009 17:13

11ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποιήματος & Διηγήματος (Προθεσμία 15/3/2009)

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, για το έτος 2009.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τουs τριάντα στίχους και τα διηγήματα τις πέντε σελίδες.
2) Δικαίωμα συμμετοχήs έχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου και Τ.Ε.Ε., με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα.
3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχήs όσοι από τουs διαγωνιζόμενουs πήραν Α' Βραβείο ποιήματος ή διηγήματος στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών 2007 και 2008.
4) Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
5) Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδαs.
6) Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά. Π.χ. Νεφέλη, Δαναόs, Άστρο, Αγέρι, Περσεφόνη, Γλαροπούλι, Αίολοs, κ.α.
7) Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίαs του, το τηλέφωνό του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο, που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του.
8) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούs φακέλουs από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων, των Λυκείων και των ΤΕΕ ή απευθείας από τους μαθητές, έως τις 15 Μαρτίου 2009, στη διεύθυνση : Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδόs Γερανίου 41 , Τ.Κ. 10431 Αθήνα , με την ένδειξη "Για το μαθητικό διαγωνισμό".

Μέσα στο φάκελο αποστολήs θα είναι και ο μικρότεροs φάκελοs με τα πραγματικά στοιχεία του μαθητού. Αν οι συμμετοχές δεν είναι σύμφωνεs με τουs παραπάνω όρουs του διαγωνισμού θα αποκλείονται.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6974323448, 210 8234281, 210 9825324.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Γερανίου 41 - Ομόνοια , Τ.Κ. 10431 Αθήνα Τηλ. : 210 3302550