Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011 20:10

Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 2011 (Προθεσμία 30/11/2011)
Το Πολιτιστικό – Λογοτεχνικό περιοδικό «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός» προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΠΟΙΗΣΗΣ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο ποίημα.
2. Τα υπό κρίση έργα θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο.
3. Εντός του εξωτερικού φακέλου εκτός από το ποίημα θα υπάρχει μικρότερος φάκελος ερμητικά κλειστός με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζομένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση-κρίση.
4. Έργα που δεν θα υποβληθούν με ψευδώνυμο και δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου θα αποκλείονται εξ αρχής.
5. Το κάθε ποίημα υποβάλλεται σε (5) πέντε αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής.
6. Τα ποιήματα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 (1/10-30/11/2011) στη διεύθυνση του περιοδικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», Σαρανταπόρου 17, Πατήσια, Τ.Κ. 11124 Αθήνα.
Θα δοθούν τρία (3) βραβεία και (3) τρεις έπαινοι.
7. Κάθε ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος σελίδας Α4. Ο Διαγωνισμός είναι ελεύθερος και ως προς το θέμα και ως προς τη μορφή.
8. Η τελετή απονομής των Βραβείων θα γίνει δημόσια σε χώρο και ημερομηνία, για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ανακοίνωση στο περιοδικό εντός του Δεκεμβρίου 2011.

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2011

Το Πολιτιστικό – Λογοτεχνικό περιοδικό «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός» προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ στη μνήμη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ τιμώντας έμπρακτα την επέτειο θανάτου.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο διήγημα.
2. Τα υπό κρίση έργα θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο.
3. Εντός του εξωτερικού φακέλου εκτός από το διήγημα θα υπάρχει μικρότερος φάκελος ερμητικά κλειστός με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζομένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο), ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση-κρίση.
4. Έργα που δεν θα υποβληθούν με ψευδώνυμο και δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου θα αποκλείονται εξ αρχής.
5. Το κάθε διήγημα υποβάλλεται σε (5) πέντε αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής.
6. Τα διηγήματα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 (1/10-30/11/2011) στη διεύθυνση του περιοδικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», Σαρανταπόρου 17, Πατήσια, Τ.Κ. 11124 Αθήνα.
Θα δοθούν τρία (3) βραβεία και (3) τρεις έπαινοι.
7. Κάθε διήγημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες Α4. Το θέμα του διαγωνισμού στηρίζεται στο παρακάτω κείμενο του Αλ. Παπαδιαμάντη. «Τις ημύνθη περί πάτρης;...και η πρόληψις της χρεοκοπίας». ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1896.
8. Η τελετή απονομής των Βραβείων θα γίνει δημόσια σε χώρο και ημερομηνία, για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ανακοίνωση στο περιοδικό εντός του Δεκεμβρίου 2011.