Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011 13:10

Διαγωνισμός για πρωτοεμφανιζόμενους Κύπριους συγγραφείς (Προθεσμία: 31/12/2011)Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει διαγωνισμό για ανέκδοτο λογοτεχνικό έργο παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας, για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο (ποιητική συλλογή, μυθιστόρημα, μικρές ιστορίες, διηγήματα, παραμύθι ή  συλλογή παραμυθιών). Θα δοθεί βραβείο 1000 ευρώ.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν πρωτοεμφανιζόμενοι Κύπριοι συγγραφείς,  οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και   δεν έχουν εκδομένο έργο.

2. Το περιεχόμενο των έργων μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας (παιδικής ή εφηβικής), να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.

3. Η έκταση των πεζών έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ 50 και 80 δακτυλογραφημένων σελίδων (με διάστημα 1,5 εκ.).  Η έκταση των ποιητικών έργων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 στίχοι.  Η γραμματοσειρά  θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι κατά προτίμηση Times New Roman.

4. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό ένα μόνο έργο.

5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται  το λογοτεχνικό είδος και η ηλικία στην οποία απευθύνεται.  Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο  του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός στον οποίο απευθύνεται, δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός.  και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται το έργο. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.  Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στο φάκελο κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από το διαγωνισμό.

6. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο, στη διεύθυνση : Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία.

7. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, σε συνεννόηση με το ΠΙΤΚ.

8. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.

9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2011.

10. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.

11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο από τον ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) ή το ΠΙΤΚ (Φανερωμένης 86-90,τηλ. 22-128157), όπως επίσης και στα «Γεγονότα», από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ