Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011 13:22

Πανελλήνιος διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος από το Δήμο Βέροιας (Προθεσμία 30/8/2011)Ο Δήμος Βέροιας και ο «Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ημαθίας» διοργανώνουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός κι εκτός Ελλάδας διαμένοντες, με την προϋπόθεση τα κείμενά τους να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει μέρος με 1 έως 3 ποιήματα μέχρι 3 σελίδες συνολικά και με 1 διήγημα έως 6 σελίδες (σε γραμματοσειρά των 12 στιγμών).

Τα κείμενα θα σταλούν σε έξι (6) αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή.

Έξω από το φάκελο θα ορίζεται η κατηγορία «Ποίηση» ή «Διήγημα», ενώ στη θέση του αποστολέα θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.

Τα πλήρη στοιχεία των διαγωνιζομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο, τίτλοι έργων και ψευδώνυμο) θα εσωκλείονται σε ένθετο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά μόνο το ψευδώνυμο.

Τα κείμενα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί σε βιβλίο και να μην έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο.

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν:
1.- Αντώνης Φωστιέρης, ποιητής
2.- Γιάννης Τζανής, φιλόλογος, πεζογράφος, ποιητής
3.- Ισίδωρος Ζουργός, πεζογράφος
4.- Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, ποιήτρια
5.- Παντελής Τσαλουχίδης, φιλόλογος

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα απονεμηθούν τον Οκτώβριο του 2011 σε ειδική τελετή.
Όλα τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση, που θα διατίθεται δωρεάν.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής, με σφραγίδα ταχυδρομείου, ορίζεται η 30η Αυγούστου 2011.

Διεύθυνση αποστολής:
(ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46
59100 ΒΕΡΟΙΑ


Περισσότερες πληροφορίες :
κα Ευγενία Καβαλλάρη
6978163060
ώρες επικοινωνίας (18-21 μ.μ)

κα Βαρβάρα Σαράντη
6973504572
ώρες επικοινωνίας (18-21 μ.μ.)