Τρίτη, 10 Μαΐου 2011 00:32

Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου με θέμα τη θέση της γυναίκας (Προθεσμία 31/8/2011)Ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κηρύττει ανοιχτό διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου με θέμα τη θέση της γυναίκας κοινωνικά και φιλοσοφικά . Tο ύφος του έργου θα είναι ελεύθερο, καθώς και η χρονική τοποθέτηση των ηρώων από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Το έργο πρέπει να έχει διάρκεια μιάμιση ώρα, να περιλαμβάνει περίληψη της υπόθεσης και να σταλεί σε πέντε αντίτυπα υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο. Στην πρώτη σελίδα/εξώφυλλο του έργου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργο και το ψευδώνυμο του δημιουργού. Τα αντίτυπα θα περιλαμβάνουν την περίληψη, έκτασης
το πολύ μιας σελίδας, καθώς και όλο το έργο στη συνέχεια. Τα πραγματικά στοιχεία (τίτλος έργου, ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση και μέηλ) θα εσωκλείονται σε μικρότερο κλειστό φάκελο σφραγισμένο με βουλοκέρι, με το ψευδώνυμο έξω από το μικρό φάκελλο.

Τα θεατρικά έργα θα υποβάλλονται ταχυδρομικώς (με απλό ταχυδρομείο) στην διεύθυνση ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ήβης Αθανασιάδου 16 - Τ.Κ 17561 Π. Φάληρο με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό θεατρικού έργου». Στο μεγάλο φάκελλο στη θέση του αποστολέα θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η συμμετοχή είναι 20? τα οποία θα κατατεθούν στο λογαριασμό 0026-0221-31-0101403446 της Eurobank. Στο μεγάλο φάκελλο θα  επισυνάπτεται το καταθετήριο, με όνομα καταθέτη τον τίτλο του έργου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γενική γραμματέας Στέλλα Λεοντιάδου 6955-462146, ώρες 19.00-21.00.

Τελευταία μέρα υποβολής των έργων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2011 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Τα έργα θα εξεταστούν από πενταμελή κριτική επιτροπή και η 30η Σεπτεμβρίου 2011 ορίζεται ως ημέρα λήξης του διαγωνισμού. Στις 7 Οκτωβρίου 2011 θα ανακοινωθεί η πρώτη δεκάδα, το όνομα του νικητή και του οποίου το έργο θα ανεβεί στη θεατρική σκηνή, τα ονόματα του 2ου και 3ου νικητή οι οποίοι, όπως και ο πρώτος νικητής, θα βραβευτούν στις 25 Νοεμβρίου 2011 με το μετάλλιο του Ομίλου και έπαινοι για τον 4ο ως τον 10ο νικητή. Ο τόπος βράβευσης θα ανακοινωθεί εγκαίρως σε όλους τους συμμετέχοντες.