Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011 13:04

Διαγωνισμός σχεδίασης λογοτύπου από την Ένωση Σκηνογράφων και Ενδυματολόγων (Προθεσμία 1/4/2011)Διαγωνισμός - Πρόσκληση
Με την παρούσα επιστολή προσκαλούμε δημιουργούς από όλο το φάσμα των
εφαρμοσμένων τεχνών, επαγγελματίες ή φοιτητές, να δημιουργήσουν το
λογότυπο για το σωματείο με την επωνυμία:

"ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Το Σωματείο
Ως σκοπό το Σωματείο έχει την προώθηση και προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων και των επαγγελματικών συμφερόντων των δημιουργών -
σκηνογράφων και ενδυματολόγων που εργάζονται στο θέατρο και το θέαμα.

Πιο αναλυτικά:
Το Σωματείο έχει σκοπό την ανάδειξη, προβολή, προώθηση και διαφύλαξη
του πνευματικού έργου του σκηνογράφου και ενδυματολόγου που εργάζεται
στο θέατρο και το θέαμα εν γένει, που συμβάλλει ουσιαστικά στη
δημιουργία: θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεων χορού, παραστάσεων
όπερας, παραστάσεων θεάτρου δρόμου, παραστάσεων με χρήση πολυμέσων ή/
και τεχνολογίας, τελετές παντός είδους, εκθέσεων, εκθεσιακών
περιπτέρων, εκθεμάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κάθε άλλης μορφής
θεατρικών παραστάσεων, θεαμάτων και εκθέσεων που παρουσιάζονται
ζωντανά ή έργων που μαγνητοσκοπούνται ή/και αναμεταδίδονται σε άλλα
μέσα.

Ακόμη, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ελληνικούς και διεθνείς
φορείς, ενώσεις και σωματεία με ίδιους ή συναφείς σκοπούς για την
προώθηση κοινών ενδιαφερόντων. Και, τέλος, τη συμμετοχή του Σωματείου
σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς ή ενώσεις σκηνογράφων και
ενδυματολόγων που εργάζονται στο θέατρο και το θέαμα ή/και άλλων
ειδικοτήτων ασχολούμενων με τη δημιουργία και την κατασκευή θεαμάτων
και θεατρικών παραστάσεων και θεαμάτων.

Το Λογότυπο: Καλλιτεχνικές Προδιαγραφές
Το λογότυπο της Ένωσης Σκηνογράφων και Ενδυματολόγων Θεάτρου Ελλάδος
θα πρέπει να επικοινωνεί με κύρος και επαγγελματισμό τη φύση του
επαγγέλματος του σκηνογράφου και του ενδυματολόγου ως κατασκευαστή της
«όψης» μιας παράστασης, του πλαισίου και των συνθηκών διήγησης, του
αισθητικού κόσμου μέσα στον οποίο προσλαμβάνουν οι θεατές μία
παράσταση που εξελίσσεται σε αληθινό χρόνο («ζωντανά»).

Δεν θα πρέπει να επικοινωνεί άμα τη εμφανίσει συναφή επαγγέλματα
(όπως των σκηνοθετών, των φωτιστών ή των κατασκευαστών και μηχανικών,
κλπ.).

Το λογότυπο μπορεί να περιλαμβάνει ή να ενσωματώνεται σε αυτό κάποιο
εικαστικό θέμα ή μπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της επωνυμίας ή
του ακρωνυμίου του σωματίου.

Οι σκηνογράφοι και οι ενδυματολόγοι Ελλάδος δεν δουλεύουν αποκλειστικά
σε αρχαία θέατρα και δεν ντύνουν πάντα τους ηθοποιούς και γενικά τους
performers τους με μάσκες, κοθόρνους και χιτώνες. Η ελληνικότητα του
σωματείου είναι ένα σημαντικό στοιχείο που καλό είναι να υπονοείται
αλλά να μην κυριαρχεί. Οι σκηνογράφοι και οι ενδυματολόγοι θεάτρου
στην Ελλάδα είναι σύγχρονοι δημιουργοί που συχνά εργάζονται ή
ενσωματώνουν στις παραστάσεις τους εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες ή
σύγχρονες αντιλήψεις.

Το λογότυπο θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη και θα αποτελέσει την
οπτική ταυτότητα του σωματείου μας. Ανεξάρτητα από την ελληνική
επωνυμία ή το ακρωνύμιο που τυχόν θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει η
γενικότερη σύνθεση να έχει την επικοινωνιακή δύναμη να προσελκύει στο
έργο μίας μεγάλης οικογένειας σύγχρονων δημιουργών.
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον .