Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009 15:00

Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας Epson 2009 (Προθεσμία 31/01/2009)

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματικές σχολές, ινστιτούτα, ακαδημίες και ανώτατες σχολές φωτογραφίας. Το βραβείο θα απονεμηθεί «στις καλύτερες, πλέον καινοτόμες και ανατρεπτικές ιδέες στην καλλιτεχνική χρήση της φωτογραφίας ως μέσου». Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τάξεις/ομάδες που εκπαιδεύονται σε θέματα φωτογραφίας, τεχνών, σχεδίου ή media. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Κάθε τάξη ή ομάδα που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να επιτηρείται από ένα καθηγητή/λέκτορα. Μεμονωμένες αιτήσεις θα εξαιρούνται από το διαγωνισμό. Κάθε μέλος της τάξης ή ομάδας μπορεί να υποβάλει το πολύ μέχρι 6 διαφορετικές φωτογραφίες. Η τελετή απονομής βραβείων και η παρουσίαση των φωτογραφιών που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ART Cologne 22 ? 26 Απριλίου 2009.    

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.art-photo-award.com