Κυριακή, 06 Μαρτίου 2011 11:08

Προκήρυξη 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποιήσεως (Προθεσμία 30/11/2011)Ο Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πατρών, στην επιθυμία του να τονώσει την πνευματική κίνηση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, συνεχίζει τους από τις προηγούμενες χρονιές καθιερωμένους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και προκηρύσσει, τον «ΟΓΔΟΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΕΩΣ». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Τα υπό κρίσιν ποιήματα θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο. Εντός του φακέλου θα βρίσκεται και άλλος ερμητικά κλεισμένος φάκελος, μέσα στον οποίον θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα του διαγωνιζομένου και ο οποίος θα αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση - κρίση.

-Έργα που δεν θα υποβληθούν με ψευδώνυμο ή τα οποία δεν θα διασφαλίζουν καθ? οιονδήποτε τρόπο την ανωνυμία του διαγωνιζομένου θα αποκλείονται εξ αρχής.

-Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού η 1η Ιανουαρίου 2011 και λήξη η 30η  Νοεμβρίου 2011. Φάκελοι με σφραγίδα 30/11/2011 θα γίνονται δεκτοί.

-Του διαγωνισμού δεν αποκλείονται οι βραβευθέντες σε προηγούμενους διαγωνισμούς του Φυσιολατρικού.

-Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2012, δια του τύπου η δε βράβευση θα γίνει σε επίσημη τελετή του Συνδέσμου, σε αίθουσα της πόλεώς μας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να  λάβει μέρος με ένα (1) ή  δύο (2)  ποιήματα κατ? ανώτατον όριον, ασχέτως τεχνοτροπίας (ελεύθερος στίχος, παραδοσιακός, δεκαπεντασύλλαβος),  καθένα των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 15 στίχων και μεγαλύτερο των 40).

2) Τα υπό κρίσιν ποιήματα θα πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερα (4)  φωτοτυπημένα αντίτυπα

3) Τα υποβαλλόμενα προς κρίσιν ποιήματα θα κριθούν και θα αξιολογηθούν από επιτροπή αποτελούμενη από γνωστούς Φιλόλογους, Λογοτέχνες και κριτικούς της πόλεώς μας.

4) Χρέη Γραμματέως εκτελεί ο Έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου

5) Για την μερική αντιμετώπιση των δαπανών οργανώσεως της εκδήλωσης της απονομής των βραβείων κλπ, καθορίζεται ποσόν συμμετοχής πενήντα (50) ευρώ, καταβαλλόμενο μαζί με τα υποβαλλόμενα έργα δια ταχυδρομικής επιταγής ή εντός του φακέλου σε ξεχωριστό φάκελο, με το ψευδώνυμο του αποστέλλοντος. Υποβαλλόμενα έργα άνευ του σχετικού ποσού δεν θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα. Στους δε πρωτεύσαντες κατά κατηγορία χρηματικά βραβεία.

1ο βραβείο 500 ευρώ

2ο βραβείο 300 ευρώ

3ο βραβείο 200 ευρώ

Πληροφορίες και παράδοση ποιημάτων: Βότση 42 (β όροφος) ? Τηλ. 2610 274356  και 226159, Fax: 2610 274356. Ταχυδρομική θυρίς: 3002-Πάτρα, Τ.Κ. 26222