Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009 04:28

6ος Νεανικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός απο τον "Ιωνικό Σύνδεσμο" (Προθεσμία 28/02/2009)

Την προκήρυξη του 6ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, διηγήματος και ποίησης, αποφάσισε το Δ.Σ. του «Ιωνικού Συνδέσμου».

Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι από 16 μέχρι 30 ετών με ένα έως δύο διηγήματα στον διαγωνισμό διηγήματος και ένα έως τρία ποιήματα στον διαγωνισμό ποίησης. Στον διαγωνισμό διηγήματος το θέμα είναι ελεύθερο και η έκτασή του δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3000 λέξεις.

Απαραίτητος όρος είναι, ότι τα κείμενα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν εκδοθεί σε βιβλίο. Στο φάκελο αποστολής είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος.

Τα κείμενα (τυπωμένα και απαραίτητα σε CD), κατατίθενται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2009 σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του συλλόγου ("Ιωνικός Σύνδεσμος" Ηρακλείου 251 και Τσουρουκτσόγλου 1, Νέα Ιωνία) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (όχι συστημένα).

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συμμετέχει και στους δύο διαγωνισμούς (διηγήματος και ποίησης), πρέπει να αποστείλει τις συμμετοχές του σε ξεχωριστούς φακέλους και CD.

 

Τα βραβεία είναι χρηματικά:

Διαγωνισμός διηγήματος, 1ο 400 ευρώ, 2ο 250 ευρώ, 3ο 200 ευρώ.

Διαγωνισμός ποίησης, 1ο 400 ευρώ, 2ο 250 ευρώ, 3ο 200 ευρώ.

Η απονομή θα γίνει σε ειδική εκδήλωση με ανάγνωση αποσπασμάτων, αιτιολόγηση και κριτικά σχόλια. (Η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Τύπο και σε όσους θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό).

Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε επίσης ότι εντός του έτους 2009 μετά το πέρας και του 6ου διαγωνισμού, α) τη δημοσίευση σε ενιαίο τόμο των βραβευμένων διηγημάτων και ποιημάτων όλων των λογοτεχνικών διαγωνισμών του Ιωνικού Συνδέσμου και β) τη μελοποίηση ποιητικών συμμετοχών στους ανωτέρω διαγωνισμούς.

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου και στο τηλέφωνο 210 2775916, 9 π.μ ? 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 10 μ.μ. καθημερινά, πλην Σαββάτου και Κυριακής.