Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009 01:41

Εικαστικός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Προθεσμία 31/01/2009)


Η θεσμοθέτηση των βραβείων Μονής Περιστεράς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντανακλά την πρόθεση του Πανεπιστημίου ως πολιτιστικού φορέα να υποστηρίξει τη σύγχρονη τέχνη, να δημιουργήσει ερεθίσματα και αφορμές για νέες αισθητικές τάσεις, να προωθήσει την έρευνα, και να βοηθήσει την επικοινωνία ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό. Η πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνηγορεί σ΄ αυτή την προσπάθεια.
Το έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν σταματά στην απόδοση των χρηματικών και τιμητικών επάθλων. Με την πεποίθηση ότι είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό να αισθάνονται οι νέοι καλλιτέχνες ότι το έργο τους αναγνωρίζεται, βραβεύεται και προωθείται προς το κοινό, θεσμοθετεί και την οργάνωση έκθεσης των καλλιτεχνών κάθε χρονιά στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού της Μονής Περιστεράς και του Πανεπιστημίου. Παράλληλα η πρόθεση υποστήριξης των καλλιτεχνών εκδηλώνεται με την δημιουργία και συνεχή ενημέρωση αρχείου με την πορεία τους, και την περαιτέρω προώθηση του έργου τους.
Η θεσμοθέτηση του διαγωνισμού και της βράβευσης, η πραγματοποίηση των εκθέσεων των νέων καλλιτεχνών, η επαφή με τους καλλιτέχνες και τους κριτικούς της τέχνης, μέλη της επιτροπής, και η συλλογή που θα δημιουργείται, καθιστούν ένα δυναμικό στοιχείο για την παρουσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα σύγχρονα δρώμενα της τέχνης και για το διάλογο που επιθυμεί να αναπτύσσει με τις ιδέες και το κοινό.* Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται κάθε Φθινόπωρο με τελική ημερομηνία υποβολής των έργων την 31 Ιανουαρίου.
* Τα έπαθλα είναι χρηματικά βραβεία και τιμητικοί έπαινοι. Τα ετήσια χρηματικά έπαθλα δίνονται σε τρεις νέους καλλιτέχνες. Το ύψος των βραβείων είναι 4000 Ευρώ για τον πρώτο, 2500 Ευρώ για τον δεύτερο και 1500 Ευρώ για τον τρίτο. Η διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνει και ένα αριθμό επαίνων, ώστε να βραβεύεται μεγαλύτερος αριθμός καλλιτεχνών.
* Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη (τρεις καλλιτέχνες, και δύο θεωρητικούς της τέχνης), τα οποία αλλάζουν κάθε δύο χρόνια, ώστε η κρίση να εξασφαλίζει τη πολυφωνία της σύγχρονης τέχνης. Συνεδριάζει στις αρχές του επόμενου έτους και τα βραβεία ανακοινώνονται αμέσως μετά την τελική επιλογή.
* Η Επιτροπή θα ορίζει και την ημερομηνία της τελετής βράβευσης, η οποία θα εγκαινιάζει την έκθεση με τα έργα των καλλιτεχνών που βραβεύονται καθώς και αυτά που προτείνονται για έπαινο, σε εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου.
* Με την έννοια της ευγενούς προσφοράς από την πλευρά των βραβευμένων καλλιτεχνών ένα έργο τους προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογή που θα αντανακλά το θεσμό των βραβείων και θα χαρτογραφεί μια χαρακτηριστική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.* Οι διαγωνιζόμενοι είναι νέοι καλλιτέχνες, με .
* στις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς.
* Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν το φάκελο συμμετοχής που θα περιέχει:

- τα έργα τους, είτε σε μορφή φωτογραφικής διαφάνειας (slide), είτε σε ψηφιακή μορφή, και σε portfolio με φωτογραφικές εκτυπώσεις, και τα έργα βίντεο να μην υπερβαίνουν τα 15 λεπτά με τα στοιχεία τους.
- βιογραφικό σημείωμα
- φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

* Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2009.
* Οι φάκελοι υποψηφιότητας δεν επιστρέφονται, αλλά παραμένουν στο αρχείο του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
* Μετά την αρχική επιλογή για την έκθεση, καλούνται οι καλλιτέχνες να αποστείλουν από ένα έως τρία (1-3) πρωτότυπα έργα τους για την έκθεση και την τελική κρίση και βράβευση.
* Τα έξοδα αποστολής και ασφάλειας των έργων είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων.
* : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δ/νση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Υπόψη κ. Μ. Τσουμάνη, Πανεπιστημιούπολη, 45 110 Ιωάννινα.