Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 15:35

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός από τον Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός" (Προθεσμία 31/12/2010)Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποιήσεως και Δοκιμίου. Οι διακρίσεις για το κάθε σκέλος του Διαγωνισμού είναι Βραβείο (ή Βραβεία) και Έπαινος (ή Έπαινοι). Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός και μόνον συγγραφέως. Στον παρόντα Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει Βραβείο (και όχι Έπαινο) σε προηγούμενο Λογοτεχνικό διαγωνισμό του Συλλόγου, στο αντίστοιχο σκέλος, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου. Τα πεζογραφήματα είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή διηγήματος ή μυθιστορήματος. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν στή Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 31.12.2010 το βραδύτερο, σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα. Θα συνοδεύωνται από φάκελο, μέσα στον οποίο θά αναγράφωνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέως και επί του φακέλου το ψευδώνυμο του συγγραφέως και ο τίτλος του έργου. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχη μόνο σε ένα από τα τρία τμήματα του διαγωνισμού με μία ποιητική συλλογή ή ένα έργο. Ένα από τα αντίτυπα των έργων κατατίθεται υποχρεωτικώς στη Βιβλιοθήκη του Παρνασσού, ενώ τα άλλα δύο αντίτυπα επιστρέφονται στούς υποψηφίους μετά το πέρας του Διαγωνισμού και μέχρι την 31.12.2011. Μετά την ημερομηνία αυτή, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Σύλλογος για την επιστροφή των αντιτύπων. Οι ποιητικές συλλογές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) ποιήματα.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή Κρίσεως σε δημόσια συνεδρία στην αίθουσα Κ. Παλαμά το? Φ. Σ. Παρνασσός, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφυλάκτως την κρίση της Επιτροπής. Η απονομή των Βραβείων και Επαίνων στους διακριθέντες θα γίνη στην αίθουσα τελετών του Φ. Σ. Παρνασσός την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11 π.μ., μετά το ετήσιο μνημόσυνο των ιδρυτών και ευεργετών του Συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 210.3221917).