Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010 19:39

Παγκύπριος διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την Οδοντιατρική (Προθεσμία 16/10/2010)Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λεμεσού (Ο.Σ.Λ/σου) σε συνεργασία με την φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ)?Παράρτημα Λεμεσού προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο:

«Η Οδοντιατρική στη ζωή μας»

Με βάση τον τίτλο οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον Οδοντίατρο, να αφορούν τις δραστηριότητες του ιδίου και του περιβάλλοντος του, το έργο που επιτελεί, τη σχέση με τους ασθενείς ή/και τα αποτελέσματα από την άσκηση του Λειτουργήματος του.

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο όχι μόνον την ανάδειξη του Οδοντιατρικού Λειτουργήματος διαμέσου της τέχνης της φωτογραφίας, αλλά και να υπογραμμίσει την εξέλιξη που επήλθε τα τελευταία χρόνια στην Οδοντιατρική καθώς και την πολυεπίπεδη βοήθεια (λειτουργική, αισθητική, ψυχολογική) που προσφέρει σήμερα ο Οδοντίατρος στον Οδοντιατρικό Ασθενή.

Η επιλογή των φωτογραφιών θα βασιστεί στη δημιουργικότητα και τη σύνθεση και όχι αποκλειστικά στη φωτογραφική καταγραφή του Οδοντίατρου ή/και του Οδοντιατρικού Χώρου.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Οδοντίατροι όλων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Κύπρου, τα μέλη των οικογενειών τους, οδοντιατρικοί συνεργάτες καθώς και ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι που αποδέχονται τους πιο κάτω όρους και κανονισμούς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους Όρους του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στον