Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010 14:59

Διαγωνισμός των Κρατικών Θεατρικών Βραβείων 2010 ( Προθεσμία μέχρι 2/8/10)

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός των Κρατικών Θεατρικών Βραβείων για το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 2 Αυγούστου. Οι διακρίσεις αφορούν στο Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, το Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς και το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Θεατρικού Έργου.

Στην πρώτη κατηγορία θα δοθούν τρία βραβεία, με χρηματικό έπαθλο 9.000 ευρώ (Αʼ Βραβείο), 5.000 ευρώ (Βʼ Βραβείο) και 3.000 ευρώ (Γʼ Βραβείο).

Για τους νέους θεατρικούς συγγραφείς και τους συγγραφείς Παιδικού Θεατρικού Έργου θα δοθούν τα αντίστοιχα βραβεία που συνοδεύονται από το ποσό των 8.000 ευρώ (Αʼ Βραβείο), 5.000 ευρώ (Βʼ Βραβείο), 3.000 ευρώ (Γʼ Βραβείο).

Τα έργα υποβάλλονται στην αίτηση με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού, Τμήμα Θεάτρου (Μπουμπουλίνας 20, τ.κ. 10682 Αθήνα). Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος κι όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8201722 και 737.