Σάββατο, 29 Μαΐου 2010 21:52

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης "Το Άγραφο Χαρτί και το Ποίημα" (Προθεσμία 30/6/2010)Η Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης με θέμα: "Το Άγραφο Χαρτί και το Ποίημα", και τους ακολούθους όρους: 1. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν Έλληνες, Ομογενείς και Έλληνες κάτοικοι αλλοδαπής.
2. Η συμμετοχή γίνεται με ένα δακτυλογραφημένο, εις πενταπλούν, ποίημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 30 στίχους, χωρίς ψευδώνυμο.
3. Η αποστολή των ποιημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30 Ιουνίου 2010 ανυπερθέτως, στη διεύθυνση: κ. Σπύρο Εργολάβο, Ταμία ΕΛΣΗ, Γούναρη 3, Ιωάννινα Τ.Κ. 45444.
4. Η αξιολόγηση θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Μελών της ΕΛΣΗ, οριζόμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
5. Στους νικητές θα απονεμηθούν Τρία Χρηματικά Βραβεία (Α΄ Βραβείο 500 ευρώ, Β΄ Βραβείο 300 ευρώ, και Γ΄ Βραβείο 200 ευρώ) και πέντε Έπαινοι στη δημόσια εκδήλωση "ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ", στο Νησί Ιωαννίνων την Κυριακή 22 Αυγούστου 2010, που αποτελεί κορυφαίο πνευματικό θεσμό της ΕΛΣΗ, με απαγγελίες των ποιημάτων που θα διακριθούν. Χορηγός Βραβείων: Τράπεζα Ηπείρου Πληροφορίες παρέχονται και στο τηλέφωνο: 26510 ? 38882