Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010 09:25

15ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία "ΤΕΧΝΗ" Κιλκίς

15ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία "ΤΕΧΝΗ" Κιλκίς, με τίτλο "Κούρος Ευρωπού".

Η Υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.

Πληροφορίες: τηλ. 23410 24217 και 6944244761.