Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010 14:45

Διεθνής Διαγωνισμός τέχνης από την gallery "Avisen-avk" (Προθεσμία 31/3/2010)

H gallery "Avisen Avk" διοργανώνει διεθνή διαγωνισμό τέχνης όλων των μέσων

Η υποβολή των έργων γίνεται online

Κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό: 12 ευρώ

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 31η Μαρτίου 2010

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον