Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010 14:21

Διαγωνισμός ποίησης από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (Προθεσμία 01/03/2010)Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος λογοτεχνικό διαγωνισμό για ανέκδοτο έργο ποίησης για παιδιά και νέους, στη μνήμη της λογοτέχνιδας Ευγενίας Παλαιολόγου Πετρώνδα. Βραβείο: 400 ευρώ ( από κληροδότημα του αείμνηστου Χρήστου Πετρώνδα )  

Γενικοί ΄Οροι του Διαγωνισμού
*Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των έργων μπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε ομάδα νεαρών ατόμων ηλικίας 5- 18 ετών ( προσχολικής, σχολικής ή εφηβικής ηλικίας ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι λογοτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
*Έκταση των έργων: Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους.
*Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
*Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, χτυπημένα με διάστημα 1,5 εκ., με ψευδώνυμο και διακριτικό αριθμό. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το είδος του έργου και η ηλικία στην οποία απευθύνεται. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του συγγραφέα δίνονται ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο , στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός, ο τίτλος και το είδος του έργου.
*Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει το βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
*Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.
*Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων στο διαγωνισμό ορίζεται η 1η Μαρτίου 2010.