Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010 14:08

Πανελλήνιοι και Παγκύπριοι Μουσικοί Διαγωνισμοί "ΦΙΛΩΝΑ 2010" (Προθεσμία 1/3/2010)Οι μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1976, συνεχίζoυν την πορεία τους, διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς.

Με την άψογη από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία τους από το 2000  με το Ωδείου Αθηνών και τις  Επιτροπές του, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος, εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του, γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί,   τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.
Οι διαγωνισμοί "ΦΙΛΩΝΑ"  , δεν έχουν ως στόχο μόνο την επιβράβευση της   πορείας των συμμετασχόντων, αλλά και την προβολή τους , μέσω διοργανούμενων recital για την περαιτέρω εμφάνιση των δυνατοτήτων τους  εδώ     
΄Εχετε εμπιστοσύνη στην κρίση των Επιτροπών του, δεχθείτε τις υποδείξεις των και να είστε σίγουροι ότι οι διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», άσχετα από το αποτέλεσμα,  προσφέρονται ως βάση, για την ανέλιξη του συμμετέχοντα στα επιθυμητά   αποτελέσματα.

Οι διαγωνισμοί  Ταλέντα - Βραβεία "ΦΙΛΩΝΑ" 2010 π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν

1.  Διαγωνισμό ΠΙΑΝΟΥ
2. Διαγωνισμό ΚΙΘΑΡΑΣ
3. Διαγωνισμό ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί - Βιόλα - Τσέλο)

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και ΄Ελληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του ΩΔΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ, οδός Ρηγίλλης και Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 Αθήνα , τηλ.210-72 40 673 (μόνο για τις ημέρες της εξέτασης).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ : 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  2010
ΓΙΑ   ΤΑ  ΕΓΧΟΡΔΑ : 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΑΝ0:  24 - 25  AΠΡΙΛΙΟΥ 2010  

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :
1. Αίτηση, υπογεγραμμένη από το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους όρους που αναφέρονται:
* Το όνομα, το επώνυμο του συμμετέχοντος, καθώς και το όνομα πατέρα και μητέρας.
* Η ηλικία του,
* Το όνομα του Ωδείου στο οποίο φοιτά,
* Το ονοματεπώνυμο  του καθηγητού του,
* Η τάξη στην οποία φοιτά  και η κατηγορία  στην οποία θέλει να διαγωνιστεί.

Σημείωση:   1. Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί  να εξεταστεί  σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, ό χ ι  όμως  το αντίθετο και  Σημείωση: 2)  η κατηγορία εξέτασης την οποία δηλώνει ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπίπτει και με την τάξη  στην οποία φοιτά. Π.χ. δεν μπορεί να δηλώσει στη Μέση Κατηγορία και να διδάσκεται την Κατωτέρα.
Απαραίτητα: θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση με ταχ. κώδικα, το τηλέφωνο  (σταθερό και κινητό), το e-mail   ?αν υπάρχει-.
Αποστολή:    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους σε απλή κόλλα αναφοράς με όνομα, επώνυμο πατέρα-μητέρας, κατηγορία που θα εξεταστούν, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail συνοδευόμενη απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Στο φάκελο αποστολής, στην αίτηση, στην απόδειξη αποστολής των χρημάτων συμμετοχής καθώς και στα λοιπά δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος (όχι γονέων, καθηγητών, ωδείων κ.λ.π.).

Η αποστολή κατά προτίμηση μπορεί να γίνει μέσω των e-mails:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην ταχ.θυρ. 80495 τ.κ. 18510 Πειραιάς

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
α) Λεπτομερές πρόγραμμα που θα παίξει o εξεταζόμενος.
β) Βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού, μόνο για όσους διδάσκονται κατ? οίκον,
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις μουσικές γνώσεις και τις ιδιαίτερες επιδόσεις του εξεταζόμενου στη μουσική,
δ) οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημοσίου στο οποίο να αναφέρεται η χρονολογία γέννησης του εξεταζόμενου, καθώς και μία φωτογραφία ταυτότητας.
Σημ: Εάν ο εξεταζόμενος έχει λάβει μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς  «ΦΙΛΩΝΑ», δεν χρειάζεται πιστοποιητικό. Αρκεί να μας  αναφέρει τη χρονολογία συμμετοχής του.
ε)  Ημερομηνία δήλωσης: Τελευταία ημερομηνία δήλωσης των διαγωνισμών  Κιθάρας ? Εγχόρδων ορίζεται η   1η  Μαρτίου  2010  σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημερομηνία υποβολής του e-mail.  
ζ) Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διαγωνιζόμενου (ή του κηδεμόνα του) στην αίτηση συμμετοχής του.
Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα του ποιος υπογράφει, στην αίτηση θα αναφέρεται το όνομα του εξεταζόμενου, το επίθετό του, το όνομα  πατέρα και  μητέρας του, η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, το τηλέφωνό και η δ/νσή του ταχυδρομική και ηλεκτρονική.     

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των  ενενήντα πέντε (95) Ευρώ. Η αποστολή θα γίνεται μέσω ταχυδρομικής επιταγής, της οποίας ο αριθμός θα αναφέρεται στην αίτηση του συμμετέχοντος.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:
Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 13 ετών)
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Μέση : όριο ηλικίας έως και 16 ετών )
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ανωτέρα Α΄: όριο ηλικίας έως και 22 ετών) .
Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 25 ετών).
Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας.
? Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι δεν είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων.

8.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:
? ΄Ολοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα βρίσκονται υποχρεωτικά μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη του διαγωνισμού στον τόπο διεξαγωγής του. Η εξέταση θα αρχίσει με την Α΄ Κατηγορία με απόλυτη αλφαβητική σειρά και θα ακολουθήσουν με την ίδια σειρά οι υπόλοιπες Κατηγορίες. Η εξέταση και των τριών διαγωνισμών θα αρχίσει στις 9 το πρωί της ορισθείσας ανωτέρω ημερομηνίας κάθε διαγωνισμού. Στην περίπτωση αλλαγής οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.
? Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.
Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ? όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ? όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:
Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού.  ΄Ολα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.
Σημείωση 1η :    Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο  διαγωνισμό   μας που έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε ανωτέρας βαθμίδας Κατηγορία.
Σημείωση 2η :   Ενημερώνουμε όλους τους διαγωνιζόμενους, ότι μπορούν να προμηθευτούν τα κομμάτια   των προγραμμάτων με έκπτωση 20% από τον ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΓΑΪΤΑΝΟΥ» τηλ.210 32 22 876.
Σημείωση 3η :    των συμμετασχόντων  θα    μεταδοθούν μέσω  της Ιστοσελίδας μας.
Σημείωση 4η :  Ενημερώνεστε  από την ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν  υπάρξει.
Σημείωση 5η : Η παρουσίαση των συμμετασχόντων θα πραγματοποιείται με την αποστολή της αιτήσεώς του στο www.filonas.gr .
Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους  για  την προβολή τους  (ίδε στην  ενότητα  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στον .