Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2010 16:48

4ος Διαγωνισμός Σύνθεσης από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών (Προθεσμία 28/02/2010)4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Έλληνα Συνθέτη και μέλους της Δημήτρη Δραγατάκη, προκηρύσει, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Δημήτρη Δραγατάκη, τον 4ο Διαγωνισμό Σύνθεσης στη μνήμη του. Οι Έλληνες Συνθέτες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει το αργότερο μέχρι της 28/02/10 να υποβάλλουν ένα έργο σε δύο αντίτυπα για σόλο όργανο ή οργανικό Σύνολο, όχι για περισσότερους από έξι εκτελεστές. Επίσης, η διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι 8-10'. Αφορά συνθέτες ηλικίας έως 40 ετών. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες συνθέτες μέχρι 40 ετών.
2. Μπορούν να υποβληθούν έργα οποιασδήποτε σχολής και αισθητικής
κατεύθυνσης σε παρτιτούρες ή μαγνητοταινίες, εφόσον πρόκειται για
ηλεκτρονική μουσική.
3. Τα υποψήφια έργα, η διάρκεια των οποίων πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 12
λεπτά, μπορούν να είναι για solo όργανο ή για οργανικό σύνολο, που δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους 6 εκτελεστές. Στην ενορχήστρωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός από τα παρακάτω όργανα: φλάουτο,
όμποε, κλαρινέτο, κόρνο, τρομπόνι, πιάνο, 2 βιολιά, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο
και μαγνητοταινία.
4. Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια
εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου) πριν από την
ανακοίνωση του βραβείου. Έργα που έχουν βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό δεν
γίνονται δεκτά.
5. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται επάνω στην
παρτιτούρα, η οποία όμως πρέπει να υπογράφεται με ψευδώνυμο. Το έντυπο
συμμετοχής πρέπει να είναι σε ιδιαίτερο κλειστό φάκελο, που θα συνοδεύει το
υποβαλλόμενο έργο και να αναγράφεται εξωτερικά το ψευδώνυμο.
6. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες) θα θεωρηθούν μία
υποψηφιότητα. Εάν βραβευθεί μία συλλογική σύνθεση το χρηματικό ποσό θα
κατανεμηθεί εξίσου στους δικαιούχους.
7. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο συμμετοχής ότι το έργο τους
είναι αυθεντικό, ανέκδοτο και αντιπροσωπευτικό της συνθετικής τους εργασίας.
Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται από το γραφείο της Ένωσης Ελλήνων
Μουσουργών.
8. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο σε δύο αντίτυπα.
9. Όλα τα υποψήφια έργα πρέπει να φτάσουν στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
ως τις 28 Φεβρουαρίου 2010. (Ασχέτως από την ημερομηνία αποστολής του
Ταχυδρομείου).
10. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται, θα απορριφθούν
από τους οργανωτές του διαγωνισμού.
11. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. Μόνο όσοι περάσουν στα
τελικά θα λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων.
12. Οι οργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα ηχογράφησης και
ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης των επιλεγέντων έργων, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή στους συνθέτες.
13. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών προτίθεται να κρατήσει στη βιβλιοθήκη της όλο
το μουσικό υλικό που θα υποβληθεί για το διαγωνισμό, με σκοπό μελλοντικές
εκτελέσεις έργων. Ωστόσο, οι συνθέτες οι οποίοι επιθυμούν να τους επιστραφούν
τα έργα, θα πρέπει να στείλουν ένα φάκελο με τη διεύθυνσή τους και με τα
γραμματόσημα που αναλογούν σε συστημένη αποστολή του υλικού τους.
14. Τα υποψήφια έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά (όχι συστημένα) στη
διεύθυνση:
Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
c/o Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα
Τηλ./Φαξ 210 7256607
Για το Διαγωνισμό Σύνθεσης στη μνήμη Δημήτρη Δραγατάκη