Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010 03:45

Εικαστικός διαγωνισμός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Προθεσμία 1/2/2010)Βραβεία Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς - Δουρούτη
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2010

Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

* Τα έπαθλα είναι χρηματικά βραβεία και τιμητικοί έπαινοι. Τα ετήσια χρηματικά έπαθλα δίνονται σε τρεις νέους καλλιτέχνες. Το ύψος των βραβείων είναι 4000 Ευρώ για τον πρώτο, 2500 Ευρώ για τον δεύτερο και 1500 Ευρώ για τον τρίτο. Η διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνει και ένα αριθμό επαίνων, ώστε να βραβεύεται μεγαλύτερος αριθμός καλλιτεχνών.
* Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη (καλλιτέχνες και θεωρητικούς της τέχνης), τα οποία αλλάζουν κάθε δύο χρόνια, ώστε η κρίση να εξασφαλίζει την πολυφωνία της σύγχρονης τέχνης. Συνεδριάζει στις αρχές του έτους και γίνεται η προεπιλογή των καλλιτεχνών για την έκθεση. Η έκθεση των έργων γίνεται κατά τον μήνα Μάιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων και στη διάρκεια της γίνεται και η τελική κρίση και βράβευση από την επιτροπή.
* Με την έννοια της ευγενούς προσφοράς από την πλευρά των βραβευμένων καλλιτεχνών, ένα έργο τους προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογή που θα αντανακλά το θεσμό των βραβείων και θα χαρτογραφεί μια χαρακτηριστική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Όροι του Διαγωνισμού

* Οι διαγωνιζόμενοι είναι νέοι καλλιτέχνες, με όριο ηλικίας τα 30 έτη.
* Κάθε μορφή εικαστικής τέχνης είναι δεκτή στις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς-Δουρούτη.
* Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν το φάκελο συμμετοχής που θα περιέχει:
1. τα έργα τους: είτε σε μορφή φωτογραφικής διαφάνειας (slide) και σε portfolio με φωτογραφικές εκτυπώσεις, είτε σε ψηφιακή μορφή και σε portfolio με φωτογραφικές εκτυπώσεις. Τα έργα βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15 λεπτά με τα στοιχεία τους.
2. βιογραφικό σημείωμα
3. επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
* Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2010.
* Οι φάκελοι υποψηφιότητας δεν επιστρέφονται, αλλά παραμένουν στο αρχείο του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς-Δουρούτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
* Μετά την αρχική επιλογή για την έκθεση, καλούνται οι καλλιτέχνες να αποστείλουν από ένα έως τρία (1-3) πρωτότυπα έργα τους για την έκθεση και την τελική κρίση και βράβευση.
* Τα έξοδα αποστολής και ασφάλειας των έργων είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων. Τα έργα που προορίζονται για την έκθεση πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης 1 εβδομάδα πριν τα εγκαίνια  και το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της έκθεσης να παραλαμβάνονται από τον ίδιο χώρο από τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Τα έργα για τα οποία σ΄ αυτό το διάστημα από την λήξη της έκθεσης δεν έχουν παραληφθεί θεωρούνται εγκαταλειμμένα και περνούν στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
* Σε περίπτωση που για την έκθεση των έργων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός (DVD player, video projector, computer, κλπ) αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους, για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση.
*  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα φροντίσει για την καλή διατήρηση των έργων στο διάστημα που θα παραμείνουν στην κατοχή του.
* Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να πάρουν πρωτοβουλίες, που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτούς τους όρους, για τη βελτίωση της διοργάνωσης.  
* Η συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των ανωτέρω όρων καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής.
* Το υλικό θα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δ/νση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Υπόψη κ. Μ. Τσουμάνη, Πανεπιστημιούπολη, 45 110 Ιωάννινα. Πληροφορίες: Μ. Τσουμάνη 26510-07443 και Ι. Πανοπούλου: 26510-05484, 05643.