Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 03 Ιανουαρίου 2010 13:34

2ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης ? Διηγήματος (Προθεσμία 31/01/2010)Ο Μορφωτικός όμιλος Πετρούπολης προκηρύσσει τον "2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης ? Διηγήματος"

Όροι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ελληνικών σχολείων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
2. Η συμμετοχή λαμβάνει χώρα με ένα μόνο έργο (διήγημα ή ποίημα). Το θέμα είναι ελεύθερο.
3. Τα διηγήματα θα είναι μέχρι 1000 λέξεις και τα ποιήματα μέχρι 30 στίχους.
4. Απαραιτήτως τα έργα θα έχουν τίτλο και θα είναι δακτυλογραφημένα. Είναι επιθυμητή η αποστολή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD κ.λπ.) μαζί με την έντυπη για διευκόλυνση της δημοσίευσης τους.
5. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα σταλούν μέσω των σχολικών μονάδων ή και μεμονωμένα σε 3 αντίτυπα και με συμπληρωμένα τα συνημμένα έντυπα στον : Δημήτρη Βαρβαρήγο 25ης Μαρτίου Τ.Κ. 13231 Πετρούπολη.
6. Όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα λάβουν τιμητικό έπαινο συμμετοχής.
7. Καταλυτική ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 31η Ιανουαρίου 2010.
8. Οι απονομές θα γίνουν τον Απρίλιο του 2010 στο Πνευματικό Κέντρο Πετρούπολης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.morfotikospetroupolis.blogspot.com και www.fantakis.gr
9. Τα βραβεία και οι έπαινοι των διακριθέντων που δε θα παραβρεθούν στην τελετή βράβευσης θα σταλούν στις σχολικές μονάδες για απονομή.
10. Στους διαγωνιζόμενους που θα παρευρεθούν στην επίσημη απονομή θα δοθούν τιμητικοί έπαινοι συμμετοχής και βιβλία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους να παρευρίσκονται 10 ημέρες πριν.
11. Ο Μορφωτικός Όμιλος έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
12. Με ευθύνη των σχολείων συμπληρώνονται τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας και των συμμετεχόντων.
13. Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στα τηλέφωνα α) 210 5058455 Βαρβαρήγος Δημήτριος β) 6973008363 Φαντάκης Παναγιώτης