Γεννημένος στα Χανιά το 1977, ο Μάριος Τριχάς είναι ένας ζωγράφος ο οποίος, μέσα από τη προσωπική του -συμβολιστικών διαστάσεων- ματιέρα, ενώνει τον κόσμο της Ανατολής με εκείνον της Δύσης δίνοντας έργα όπου το νεωτερικό στοιχείο συνυπάρχει γόνιμα με το παραδοσιακό.

Κατηγορία ΠΡΟΣΩΠΑ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010 19:55

Συμβολισμός

Όλα τα ρεύματα των εικαστικών τεχνών του 19ου αιώνα, λίγο ή πολύ, εξάντλησαν τις δυνατότητες επαφής με την ορατή πραγματικότητα ή, σωστότερα, διαμόρφωσαν και μία κριτική θέση απέναντί της. Ο αντίλογος, η προσέγγιση δηλάδή του «αόρατου» κόσμου, επετεύχθη κατά την τελευταία εικοσαετία του 20ού αιώνα μέσω του Συμβολισμού, ενός κινήματος που χρησιμοποίησε ως μέσο οπτικής επικοινωνίας το σύμβολο.

Κατηγορία ΚΙΝΗΜΑΤΑ